Friss megjelenések

2021.09.26.
Friss megjelenések

Pikli Natália: Shakespeare's Hobby-Horse and Early Modern Popular Culture

A monográfia fókuszában annak feltérképezése áll, miként jelentek meg a 'hobby-horse' szó kapcsán a hozzá kapcsolódó diskurzusok és jelentések a kora újkori angol populáris kultúrában az 1580-as évektől az 1630-as évekig.

Pikli Natália könyve a 'hobby-horse' referenciákat vizsgálja meg részletekbe menő interdiszciplináris megközelítésben, magyarázva e sokjelentésű szó különböző nyelvhasználati megjelenéseit különböző performatív, orális-rituális és nyomtatott kontextusokban. Jól ismert, kanonikus műveket vet össze kevésbé ismert szövegekkel, Shakespeare-től George Witherig, ennek kapcsán képet kapunk a korabeli populáris kultúrához köthető attitűdökről és a korabeli kulturális emlékezet működéséről.

A könyvet nemcsak a kora újkori angol dráma és színház kutatói forgathatják haszonnal, hanem a dramaturgia, a populáris kultúra, a kulturális emlékezet és az ikonográfia iránt érdeklődők is.

A könyv a kiadó hivatalos oldalán.

 

 

Zách Lili: Imagining Ireland Abroad, 1904–1945: Conceiving the Nation, Identity, and Borders in Central Europe

 Az Imagining Ireland Abroad, 1904-1945 egyedülálló módon tárja fel az Írország és az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamai közötti kapcsolatok huszadik századi történetét. A transznacionális megközelítést alkalmazó könyv dokumentálja a két világháború közötti ír politikusok, értelmiségiek és sajtó nyitottságát, így betekintést nyújtva a nemzet-államok határait átívelő személyes találkozások jelentőségébe. A könyv hivatalos kormányiratok, magánlevelezések, korabeli sajtóhírek és folyóiratcikkek széles skálájára építve áthidalja a kelet és nyugat történetírása közötti szakadékot azáltal, hogy új perspektívát nyit meg az ír nemzeti identitás témakörében.

A könyv a kiadó hivatalos oldalán.