Alapképzés (BA)

Alapképzés (BA)

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem angol szakára (más néven: anglisztika szakára) felvételt nyert hallgatók az Angol-Amerikai Intézetben végzik alapszakos (BA) tanulmányaikat. Intézetünk öt tanszékből áll, amelyek az Anglisztika Tanszék (DES), az Angol Nyelvészet Tanszék (DELG), az Angol Alkalmazott Nyelvészet Tanszék (DEAL), Angol Nyelvpedagógia Tanszék (DELP) és az Amerikanisztika Tanszék (DAS). Az alapszakos diplomához (BA diplomához) elvégzendő kurzusok közül tanszékünk oktatja azokat, melyek a Brit-szigetek irodalmával, történelmével és kultúrtörténetével foglalkoznak. Ezen kurzusok mellett gondozunk egy választhatóan elvégezhető specializációt is, amelynek hivatalos neve Angol-Amerikai Film és Kultúra Specializáció.

Az Anglisztika Tanszék célja, hogy hallgatóink jártasságra tegyenek szert a Brit-szigetek és a volt brit gyarmatbirodalom kultúrájának és irodalmának világában. Olyan ismeretekkel igyekszünk hallgatóinkat gazdagítani, melyek akkor is fontos részei egy művelt ember életének, ha későbbi pályája majd a bölcsészettudományoktól távol eső területekre vezeti.

Az angol irodalmat tanulók bevezető kurzusokkal kezdik tanulmányaikat, amelyekben az irodalom- és kultúratudományok, valamint az angolszász politikai kultúra alapjaival ismerkedhetnek. Az ezt követő félévekben Nagy-Britannia történelmét és az angol irodalom történetét áttekintő kurzusokat végeznek. Utóbbiak a középkortól a napjainkig tekintik át az angol irodalom történetét, ezen belül külön kurzus foglalkozik a kortárs brit irodalommal. Tanulmányaik befejezéseként hallgatóink elektív (választható) kurzusaink közül válogathatnak, amelyek tágabb jelenségek, illetve konkrét irodalmi művek értelmezésével foglalkoznak. Tanszékünk oktatóinak nemzetközileg is elismert szakértelme gazdag és szerteágazó. Azon hallgatók, akik angol és ír irodalomból szeretnék írni szakdolgozatukat, a témák széles köréből válogathatnak, így hallgatóink az őket leginkább érdeklő témakörből írhatják irodalmi témájú alapszakos szakdolgozatukat.