Tanszék

Tanszék

Bemutatkozás

Az angol szakon megszerzendő ismereteket az Angol-Amerikai Intézetben működő öt tanszék együttesen oktatja; ezek között az Anglisztika tanszéken a brit irodalomtörténetet, történelmet és kultúrtörténetet tanulmányozzuk és oktatjuk. Az alapszakos (BA) óráink mellettt tanszékünk az Intézet MA képzésében is részt vesz: mi működtetjük az Angol irodalom specializációt, és részt veszünk a Posztkoloniális irodalmak és kultúrák, valamint a Brit kultúra és társadalom specializációk oktatásában. Két programot működtetünk az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában (Angol irodalom és kultúra a középkorban és a kora újkorban; Modern angol- és amerikai irodalom és kultúra programok).

Az angol nyelv első számú világnyelvvé válása miatt a hazai anglisztika fontos szerepet tölt be a nemzetközi tudományos élet és a magyarországi bölcsészettudományok és bölcsészoktatás közötti közvetítésben. Talán ennek is köszönhető, hogy sok jeles magyar író és irodalmár is tanult vagy tanított tanszékünkön vagy különböző jogelődjeinek intézményeiben.

A mai Anglisztika tanszék annak a hagyománynak az örököse, amelyben az irodalomnak kitüntetett szerepe van a bölcsészoktatásban; tanszékünk profilját elsősorban egy olyan irodalomoktatás határozza meg, melynek célja a kritikai gondolkodás és az értelmezői készségek fejlesztése.

Hallgatóink nem csak az írott szövegek világában válnak jártassá: az angol filológiát számos területen gyakoroljuk és tanítjuk, például a brit gyarmati múlttal rendelkező országok kultúrájától az angolszász képzőművészeten vagy filmművészeten keresztül az angolszász populáris kultúráig.

Oktatóink szakértelme széles skálán mozog, úgy a tanulmányozott korszakok (a reneszánsztól a kortárs irodalomig), mint a diszciplináris és elméleti megközelítéseiket illetően (melyekben a filozófia vagy a társművészetek ugyanúgy helyet kapnak, mint a kultúrtörténeti és politikai perspektívák, vagy mint a hagyományos filológiai kutatások és szövegelemzői gyakorlatok). Tantestületünk tagjai több jelentős hazai és nemzetközi kiadónál megjelent könyvet jegyeznek és nagy oktatói tapasztalattal rendelkeznek. Igyekszünk az oktatásba pályakezdő kutatókat is bevonni, és különböző tanórákon kívüli rendezvényekkel segítjük elő a tehetséggondozást és a diákéletet.

Globális világunkban meghatározó szerepet játszik az angolszász kultúra ismerete; arra törekszünk, hogy hallgatóink az „írástudók” szellemiségével és filológiai felkészültségével tegyenek szert erre az ismeretre.