Mesterképzés (MA)

Mesterképzés (MA)

MA leírás

Mesterképzésünk (MA) hallgatói tanulmányaik elején bevezető kurzusokat végeznek el az irodalom- és kultúrtörténet, irodalomelmélet, historiográfia, nyelvészet, és a kultúrák közötti kommunikáció területein. Ez után választhatnak az Angol-Amerikai Intézet (SEAS) által kínált MA specializációk egyikéből és annak kurzusait végzik a tanulmányaik hátralévő részében. Az Angol-Amerikai Intézeten belül az Anglisztika Tanszék gondozza az Angol irodalom specializáció kurzusait és részt vesz, intézeti társtanszékeivel közösen, az Angol (brit) kultúra és társadalom specializáció, valamint a Posztkoloniális irodalmak és kultúrák specializációk oktatásában.

Az MA program, és annak specializációi, koncentrált és elmélyült tanulmányokra adnak lehetőséget. A viszonylag kis létszámú szemináriumok lehetővé teszik, hogy az egyes hallgatók munkája személyre szabott figyelmet kapjon, a kurzusok pedig nem csak mélyrehatóan vizsgálják témáikat, de az azokkal kapcsolatos kutatások mai állását is megismertetik a hallgatókkal.

Mesterképzésünk olyan pályákra és munkakörökre készíti fel a hallgatókat, ahol az általános műveltségen és angol nyelvtudáson kívül a brit történelem, társadalom és kultúra behatóbb ismerete is szükséges. Erre a mai világban egyre inkább szükség van, akár az üzleti életben, akár a média, a diplomácia, vagy a nemzetközi kapcsolatok világában, illetve a kulturális élet számos területén. A tanulmányaikat folytatni kívánó és a tudomány területére belépni kívánó hallgatókat pedig arra készítik fel programjaink, hogy sikeresen kezdhessék el doktori pályafutásukat hazai vagy külföldi egyetemeken.