Tanárképzés

Tanárképzés

Tanszékünk részt vesz a tanárképzésben is. Az alábbi lista a tanszékünk által gondozott tárgyak listája. Kreditszámok, heti óraszámok és előfeltételek a Neptunban vannak rögzítve. A teljes tanárképzésre vonatkozó tanegységlistát itt találhatják meg. Kérjük, hogy szemináriumi létszámbővítéssel kapcsolatban ne a tantárgyfelelőst, hanem az adott kurzus oktatóját keressék.

Az alábbi lista a 2022-től felvett hallgatókra érvényes, korábbi mintatantervek itt találhatók.

Rövidítések:

  • EA = előadás (kollokviummal zárul)
  • SZEM = szeminárium (gyakorlati jeggyel zárul)
Kód Cím Javasolt félév Típus Erős előfeltétel Gyenge előfeltétel Tantárgyfelelős
OT-ANG-114 Irodalom- és kultúratudomány: kortárs megközelítések 1. SZEM     Gárdos Bálint
OT-ANG-125 A brit irodalom története: áttekintés 3. EA OT-ANG-001 OT-ANG-114 Nyusztay Iván
OT-ANG-223 Nagy-Britannia történelme 5. EA OT-ANG-001   Lojkó Miklós
OT-ANG22-225* Kultúratudomány és szövegértelemzés: interdiszciplináris megközelítések 5. SZEM OT-ANG-001 OT-ANG-125 Lojkó Miklós
OT-ANG22-227* Irodalmi szövegolvasás 5. SZEM OT-ANG-001 OT-ANG-125 Péteri Éva
OT-ANG-312 Angol irodalom és művészet 8. SZEM OT-ANG-001 OT-ANG-125 Szlukovényi Katalin
OT-ANG22-390** Választható specializációs kurzus 9. SZEM OT-ANG-001 OT-ANG-125 Fábián Annamária

* OT-ANG22-225 és az OT-ANG22-227 kódon felkínált tárgyak közül az egyiket kell választani
** OT-ANG22-390 és az OT-AME22-390 kódon felkínált tárgyak közül az egyiket kell választani