Tanárképzés

Tanszékünk részt vesz a tanárképzésben is. Az alábbi lista a tanszékünk által gondozott tárgyak listája. Kreditszámok, heti óraszámok és előfeltételek a Neptunban vannak rögzítve. A teljes tanárképzésre vonatkozó tanegységlistát itt találhatják meg. Kérjük, hogy szemináriumi létszámbővítéssel kapcsolatban ne a tantárgyfelelőst, hanem az adott kurzus oktatóját keressék.

Rövidítések:

  • EA = előadás (kollokviummal zárul)
  • SZEM = szeminárium (gyakorlati jeggyel zárul)
Kód Cím Javasolt félév Típus Tantárgyfelelős
BBN-ANG17-112 Bevezetés az irodalomba 1. SZEM Gárdos Bálint
OT-ANG17-210 / ANG17-212 / ANG17-214 / ANG17-216 / ANG21-212, ANG21-214, ANG21-216 * Angol irodalom 3-4. SZEM Panka Dániel
OT-ANG-219 / ANG17-218 / ANG17-219 / ANG-225 / ANG-227 Angol irodalmi szövegolvasás 4-5. EA Péteri Éva
OT-ANG 221 / ANG-223 Nagy-Britannia története 5. EA Lojkó Miklós
OT-ANG17-320 / ANGD17-B1 Anglisztika kurzus 8. EA Czigányik Zsolt
OT-ANG17-310 Modern angol és amerikai irodalom és művészet 9-10. SZEM Szlukovényi Katalin
OT-ANG17-390** Választható specializációs kurzus 9-10. SZEM Fábián Annamária

*A 210-es kód alatt meghirdetett tárgyak közül egyet kell felvenni
**Az adott félévben ezen a kódon felkínált választékból egy kurzus elvégzése kötelező