Ninewells Alapítvány

Ninewells Alapítvány

Alapítványunk célja a hazai irodalomtudomány és irodalmi élet támogatása, különös tekintettel az angol irodalmi tárgyú kutatások, ill. az ezek által feldolgozott angol nyelvű irodalmak és kritikai fejlemények szélesebb körű megismertetésére. Az alapítvány támogatni kívánja a magyar irodalomtudósok munkáját, s egyrészt elő kívánja segíteni a nemzetközi tudományos életben való részvételüket, másrészt pedig ösztönözni kívánja azt, hogy az európai nyelvek irodalmaival (különösen az angol nyelvű irodalmakkal) foglalkozó magyar tudósok, irodalmárok, műfordítók munkája (fordításai, tanulmányai, kutatási eredményei) a hazai tudományos és irodalmi élet részévé váljon.  

Az alapítvány tevékenységi köre a következőkre terjed ki: 

  • irodalomtudományi tárgyú kiadványok (szakfolyóirat, könyv), valamint szépirodalmi mûvek gondozott szerkesztéseinek kiadása, ill. kiadásának támogatása 

  • irodalomtudományi tárgyú konferenciák szervezése, ill. támogatása 

  • irodalomtudományi tárgyú egyetemi kurzusok támogatása, hazai kutatók külföldi, ill. külföldi kutatók hazai oktatói tevékenységének elősegítése 

  • a tudományos és műfordítói tevékenység ösztönzése kutatói és fordítói feladatok és megbízások elvégzésének támogatására nyújtandó ösztöndíjak adományozása révén 

  • jelentős szépirodalmi alkotások (magyarról, ill. magyarra való) lefordításának és kiadásának támogatása.

Amennyiben szeretne hozzájárulni az alapítvány működéséhez, örömmel fogadjuk adományait vagy adója 1%-át.

További információ: Dr. habil. Komáromy Zsolt, tanszékvezető

 

Adószám: 18112436-1-43  

Bankszámlaszám: 11705008-20484862-00000000 

IBAN: HU21117050082048486200000000  

SWIFT code: OTPVHUHB

HU