Munkatársak

Dr. habil. Komáromy Zsolt

egyetemi docens

Dr. habil. Komáromy Zsolt

Életrajz:

Egyetemi tanulmányaimat az ELTE Bölcsészkarán végeztem, angol és esztétika szakokon szereztem diplomát. Ezután az Irodalomtudományi Doktori Iskola Modern Angol Irodalom programjában tanultam, a témavezetőm Ferencz Győző volt. Doktori képzésem első évét British Council ösztöndíjasként a University of Edinburgh angol tanszékén töltöttem, témavezetőm itt Colin Nicholson volt. A disszertációm írása során egy évet töltöttem a Trinity College Dublin és a University College Dublin falai között Soros kutatói ösztöndíjjal. 2003-ban szereztem meg a doktori fokozatomat. Ezután Békésy György posztgraduális ösztöndíjat nyertem, mellyel három éven át voltam tudományos munkatárs az ELTE Anglisztika tanszékén, ahol azután 2006-ban főállású oktató lettem. Doktoranduszi és posztgraduális éveim alatt tanítottam a Károli Gáspár Református Egyetem angol tanszékén, illetve egy-egy félévet a Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem angol irodalom tanszékein is. 2018-ban habilitáltam az ELTE Bölcsészkarán.

Kutatás:

Első kutatási területem W. B. Yeats költészete volt, idővel azonban eszmetörténeti témák és régebbi korok felé vitt az érdeklődésem. Doktori értekezésem és az abból készült könyvem az emlékezet fogalmát vizsgálta az esztétika történetében, különösen a 18. századi brit gondolkodásban. Az angol irodalomban is a 18. század, valamint a romantika kora lett az elsődleges érdeklődési területem, ezen belül is főként William Wordsworth munkássága, az angol klasszicizmus, vagy a hosszú 18. század és a romantika költészet- és kritikatörténete. Legújabban az irodalomtörténet-írás problémái, módszerei, gyakorlatai kerültek az érdeklődésem középpontjába. E tárgyban írtam habilitációs dolgozatomat "Formák és korok. Irodalomtörténeti kísérlet a 'hosszú 18. század' angol irodalmának területén" címmel.

Válogatott publikációk:

Válogatott konferenciák

 • Az American Society for Eighteenth-Century Studies konferenciája, online 2021 április: "Rhetoric Revisited" c. kerekasztal-részvétel
 • A British Society for Eighteenth-Century Studies konferenciája, Oxford, St Hughe's College, 2019 január: "Genetic Interactions in Thomson's 'Seasons'" c.előadás
 • Az MTA Filozófiai Intézetének "Registers of Philosophy" c. konferenciája, Budapest, 2017, referátum Adam Potkay “Rhetoric and Philosophy from Cicero to Adam Smith: Tropes, Dialogue, Self-Division” c. plenáris előadásához
 • A  Modern Language Association of America (MLA) konferenciája, Seattle, 2012 január: „Wordsworth in Hungarian Cultural Memory” c. előadás
 • A The Eighteenth Century Scottish Studies Society és a Hungarian Society for Eighteenth Century Studies közös konferenciája, Budapest, 2005 március:„Scottish Rhetoricians and Critical History: Some Remarks on the Notions of Memory, Imagination and Vivacity” c. előadás

Oktatás

 • Az angol irodalom története a restaurációtól 1890-ig
 • 18. századi angol költészet
 • Angol klassziciszmus
 • Wordsworth és Coleridge: Lírai balladák
 • Wordsworth: The Prelude

Témavezetés

BA / MA: 

 • Restauráció-kori irodalom
 • A 18. század első felének irodalma
 • A 18 század második felének irodalma
 • Neoklasszicista költészet
 • A 18. századi angol regény
 • Az érzékenység és a szentimentalizmus irodalma a 18. században 
 • Romantikus költészet 
 • Gótikus és romantikus regények
 • W. B. Yeats költészete
 • T. S. Eliot költészete
 • Művek értelmezése mai irodalomelméleti iskolák elveinek alkalmazásával

Doktori témák: 

 • Angol romantikus irodalom
 • XVIII. századi brit irodalom

További információ