Dr. habil. Czigányik Zsolt

egyetemi docens

Dr. habil. Czigányik Zsolt

Életrajz:

1974-ben születtem Budapesten, középiskolai tanulmányaimat a Piarista Gimnáziumban kezdtem, majd a svájci Institut Le Rosey nemzetközi iskolában fejeztem be. Ezután az ELTE angol szakára és a PPKE Hittanár szakára jártam. Dolgoztam középiskolában és a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, majd az ELTE Irodalomtudományi Doktori iskolájában folytatott tanulmányaimmal párhuzamosan 2008-ban kezdtem tanítani az ELTE Anglisztika Tanszékén. 
2013 és 2020 között kutatóként és vendégtanárként a Közép-Európai Egyetemen dolgoztam, Erasmus vendégtanárként pedig a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetemen és a Royal Holloway-en. Tagja vagyok a Utopian Studies Society vezetőségének. Feleségemmel és négy gyermekemmel Budapesten élünk.

Kutatás:

Elsősorban utópikus és disztópikus irodalommal, valamint az utópia társadalmi és politikai jelenségeivel foglalkozom. Ezen kívül érdekel a szépirodalom és a társadalomtudományok, például a politológia viszonya, illetve a XX. századi és a kortárs próza. Foglalkoztatnak XX. századi és kortárs kulturális jelenségek is. Jelenleg a magyar irodalom utópikus hagyományának feldolgozásával foglalkozom.

Válogatott publikációk:

A szabadsághiány anatómiái: az emberi szabadság XX. századi angol ellenutópiákban. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011.

Utopian Horizons. Ideology, Politics, Literature. Budapest és New York: Central European University Press, 2017.

"Utópia és utópizmus: egy irodalmi és politikai fogalompár nyomában." Korunk 30.2 (2019): 11-22.

"Readers’ responsibility: Literature and censorship in the Kádár Era in Hungary." Confrontations and Interactions: Essays on Cultural Memory. Szerk. Gárdos Bálint et al. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011. 223-234.

"Satire and Dystopia: Two Genres?" HUSSE Papers 2003 (Literature and Culture). Szerk. Bényei Tamás et al. Debrecen: KLTE, 2004. 305-309.

Konferenciák

  • "Fictionality and Non-Fiction in Aldous Huxley’s The Devils of Loudun.” Excellence in Arts and Sciences: The Huxley Family, MTA-ELTE, Budapest, Magyarország, 2019. 
  • "Thomas Molnar, the erudite opponent of utopianism.” 20th International Conference of the Utopian Studies Society, Monash University, Prato, Olaszország, 2019. 
  • "Harmony of past, present and future - the idea of the recurrence of political cycles" 19th International Conference Utopian Studies Society, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, Spanyolország, 2018. 
  • "The Cult of Orwell – or why has Trump made 1984 so popular?" Utopian Studies Society konferencia, Europejskie Centrum Solidarności és Uniwersytet Gdański, Gdansk, Lengyelország, 2017. 
  • "Alternative Education’s Responses to some Dystopian Aspects of Contemporary Society." (Ébényi Annával közösen). Utopia 500 konferencia, Universidade Nova, Lisszabon, Portugália, 2016. 

Oktatás

  • Kortárs angol nyelvű irodalom
  • Kortárs brit próza
  • Utópikus és politikai irodalom
  • Kortárs regények filmadaptációi
  • XX. és XXI. századi kultúra és társadalom

Témavezetés

Elsősorban utópikus és disztópikus irodalomról, illetve kortárs regényekről szóló dolgozatok témavezetését vállalom.

További információ

Aldous Huxley Loudun ördögei című művét magyarra fordítottam, illetve részt vettem David Mitchell Felhőatlasz című regényének fordításában is.

Academia.edu

ResearchGate

MTMT

Google Scholar