Munkatársak

Dr. Fábián Annamária

egyetemi adjunktus

Dr. Fábián Annamária HU

Életrajz:

1979-ben születtem Budapesten, meghatározó állomás volt az életemben, hogy a budapesti József Attila Gimnáziumba jártam, majd az ELTE magyar-angol szakán végeztem. Diplomám megszerzése után az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Reneszánsz és barokk doktori programján szereztem PhD fokozatot. 
Leginkább a drámaadaptáció-kutatás (elsősorban Shakespeare-átiratok) érdekelnek, a disszertációmat is ennek a témának szenteltem (címe: "A türelemben példát mutatok” -- A drámaadaptációk alaptípusai Shakespeare Lear királyához Nahum Tate-től Howard Barkerig; témavezető: Kállay Géza). 
2018 szeptembere óta tanítok és kutatok az ELTÉn, előtte a közoktatásban tanítottam, és ezeknek az éveknek a pedagógiai tapasztalatát az egyetemi oktatásban is kamatoztatni tudom. Két gyermekem van, Eszter (2007) és András (2011).

Kutatás:

Az adaptációkutatást nagyon termékeny területnek érzem, azon belül is a színpadi és filmadaptációkon túl elsősorban a saját szerzővel és kanonikus pozícióval rendelkező drámaadaptációk/átiratok érdekelnek. Shakespeare darabjai kapcsán elsősorban a Lear király és a Macbeth drámaátiratai állnak most a kutatásaim középpontjában. Állandóan foglalkoztat ehhez szorosan kapcsolódva a Shakespeare-recepció és -kánon alakulása, és azok a kultúrtörténeti mechanizmusok, amelyek az adaptációk hátterében állhatnak. 
Az adaptációtípusok közül leginkább a prequel és sequel típusú szövegek kedvesek számomra, ez az a terület, ami tapasztalatom szerint a diákoknak is nagyon izgalmas, és a műfaj popkulturális jelentősége miatt különösen megközelíthető, motiváló az egyébként néha nehezebben feldolgozható Shakespeare-szövegek megnyitásához is. Foglalkoztat még a Shakespeare-szövegek tanítási módszertana is, ezen a területen is gyümölcsöző az adaptációk és átiratok vizsgálata.

Válogatott publikációk:

 • Lady Macbeth él -- Szövegforrások és forrásszövegek (2021; Liget: irodalmi és ökológiai folyóirat)
 • Will Shaky: Shakespeare alakja a BBC komikus jeleneteiben. 2019; BÁRKA: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT)
 • The Art of Avoidance: Avoidance as a Means of (Re)creation in a Prequel Adaptation of Shakespeare's King Lear. (2013; JOURNAL OF ADAPTATION IN FILM & PERFORMANCE)
 • Silencing the World and Wording the Unspoken : Changing Interactions of Utterance and Silence in Two Adaptations of Shakespeare's King Lear.(2013; in: Márta Pellérdi, Gabriella Reuss (szerk.): Reverberations of Silence : Silenced Texts, Sub-Texts and Authors in Literature, Language and Translation)
 • The Unfinished Business: The Avoidance of King Lear by the prequel Lear’s Daughters (2010; TRANS: REVUE DE LITTÉRATURE GÉNÉRALE ET COMPARÉE)
 • ‘According to my Bond:’ Redefinition of the Bonds in the Adaptations of Shakespeare’s King Lear (2008; In:Pavel Drábek; Klára Kolinská; Matthew Nicholls (szerk.): Shakespeare and His Collaborators over the Centuries)

Válogatott konferenciák

 • Association of Adaptation Studies Annual Conference: Adaptation and Modernisms: Establishing and Dismantling Borders in Adaptation Practice and Theory, 2019, Brno; 
 • The Tenth Annual Association of Adaptation Studies Conference: Adaptations and the Metropolis; 2015, London
 • Shakespeare and European Romanticism: International Workshop, 2019, Budapest
 • Arts and the City International Conference, 2019, Budapest
 • Jágónak konferenciák -- Ki merre tart a magyar Shakespeare-kutatásban; 2007-2019; Szeged;
 • Association of Adaptation Studies Annual Conference: "Rewriting, Remixing, and Reloading" 2010, Berlin

Oktatás

 • Shakespeare újratöltve: adaptáció és újraírás
 • Mellékszereplők fókuszban: Shakespeare átiratok
 • Rassz, nem, vallás, nemzetiség Shakespeare darabjaiban
 • Koramodern angol szerelmi költészet
 • Philip Sidney: a legfontosabb szövegek
 • Shakespeare-i gonosztevők és antihősök

Témavezetés

 • Koramodern (és korábbi) költészeti témák (pl: A petrarcai ideál dekonstrukciója Sir Philip Sidney Astrophel és Stella című szonettciklusában; A Seafarer horgonyöble – egy olvasat metamorfózisa a fordítás különböző fázisai által; Titkolt önkifejezés, nyílt titkolózás: Női szerelem kifejezése a koramodern angol költészetben)
 • Shakespeare (és kortársai) drámáival kapcsolatos témák (pl: „…különös állat, melynek neve a világ összes nyelvén: bolond”: a shakespeare-i bolond alakja Daniel Kehlmann Tyll-jében; “… wild for to hold”: Representations of Anne Boleyn in Early Modern English Literature [VIII. Henrik]); Shakespeare-átiratok, adaptációk, adaptációelmélet, drámaelmélet (Pl. Ophelia alakja a huszadik századi Hamlet-átiratokban)

További információ