Dr. habil. Farkas Ákos

egyetemi docens

Dr. habil. Farkas Ákos

Életrajz:

Tanári pályámat 1980-ban kezdtem meg, előbb a köz- és felnőttoktatásban, 1986-től a felsőoktatásban. Azóta főállásban mindvégig az ELTE oktatója voltam, kezdetben tanársegédként, később adjunktusként, majd 2002 óta docensként tanítottam angol nyelvet, kultúrát és irodalmat. Ezzel párhuzamosan megbízott előadóként több hazai és külföldi főiskolán és egyetemen is tanítottam ugyanezeket a tárgyakat (a Kodolányi János Főiskolán, a Pázmány Péter Katolikus és a Károli Gáspár Református Egyetemen és a Miskolci Egyetemen, ill. a torontói Seneca College-en és a Passaui Egyetemen). Száznál is több BA és MA szakdolgozat témavezetője voltam, és irányításom alatt egy második díjas OTDK-dolgozat és két doktori disszertáció is született; jelenleg is részt veszek a doktori képzésben. Két doktori programot vezettem több éven keresztül, 2013-tól 2019-ig pedig az Anglisztika Tanszék vezetője voltam. Öszöntöndíjban kétszer részesültem - egy évig az Indiana University-n végeztem kutatómunkát, egy másik évben pedig itthon kaptam doktoranduszként Soros-ösztöndíjat. 2020 novemberében elértem a nyugdíjkorhatárt, 2021 szept. 15-vel nyugállományba is vonulok.

Kutatás:

Főbb kutatási területeim a legújabb kori angol és amerikai prózairodalom, ezen belül a modernizmus, a posztmodern és néhány kiemelkedő fontosságú írói életmű (pl. Joyce, Huxley, Burgess). Foglalkoztam még a 20. század disztópia-irodalmával, az intermedialitás és az irodalmi filmadaptációk elméletével, valamit az angol katolikus regény történetével. Legújabban a természettudományok és az irodalom kapcsolata foglalkoztat, ezen belül leginkább az ún. kognitív irodalomtudomány megközelítésmódja és eredményei.

Válogatott publikációk:

 • “Student of Two Masters: David Lodge and the Dual Tradition of the Novel”, SKASE Journal Of Literary And Cultural Studies 1.2 (2019): 2-11.
 • “What They Were Going to Do About It: Huxley’s Peace Pamphlet in Pre-War Hungary.” Utopian Horizons: Ideology, Politics, Literature. Szerk. Czigányik Zsolt. Budapest: Central European University Press, 2017. 181-199.
 • “To Whose Self Be True? Students Look at The Turn of the Screw and Its Film Adaptations.” Hungarian Journal Of English And American Studies 22.1 (2016): 95-112.
 • “Cukormentes Gépnarancs: Egy disztópia három nézetben.” Utópiák és ellenutópiák. Szerk. Kroó Katalin és Bényei Tamás. Budapest: L'Harmattan Kiadó 2010. 209-233.
 • Will’s Son and Jake’s Peer: Anthony Burgess's Joycean Negotiations. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002.

Válogatott konferenciák

 •  “Who Nose Best? A Sensory-Ethical Approach to Eyeless in Gaza.” Excellence in Arts and Sciences: The Huxley Family, szervező, ELTE-MTA, Budapest, Hungary, 2019. 
 • ”'Lilies that fester’: Burgess and the Campus Novel.” Burgess 100 Budapest: A symposium celebrating Burgess's centenary Symposium, szervező, ELTE, Budapest, Hungary, 2017.
 • “Piercing the Iron Curtain: Burgess and East-Central Europe.”  Centenary Conference: Life, Work, Reputation, IABF International Anthony Burgess Foundation, Manchester, England, 2017.
 • “Caught in a Double Bind: Hungary’s Women Writers Before and after 1920.” Gendering Peace in Europe, 1914-1945, UOF University of Sheffield, Sheffield, England, 2017. 
 • “220 év oktatásért, tudományért és kultúráért: a Huxley család.” Konferencia az UNESCO megalapításának 70. évfordulója alkalmából, MTA-UNESCO, Budapest, Hungary, 2015.

Oktatás

A SEAS Course Catalogue összesen 153 általam tanított kurzust tart nyilván. Ezek közül az elmúlt két félévben az alábbiakat tartottam:

Előadások:

 • Az angol irodalom 1890-től az 1960-as évekig
 • Kortárs angol nyelvű irodalom
 • Fejezetek a brit irodalom- és kultúrtörténetből

Szemináriumok:

 • A modern regény: könyv és film
 • Modernisták, röviden: angol nyelvu kispróza a századfordulótól a hatvanas évekig
 • Vég a vásznon: utópia és disztópia könyvben és filmen

Témavezetés

 • 20. századi brit prózairodalom
 • Utópiák és disztópiák
 • A hely poétikája
 • Intermedialitás és adaptációelmélet
 • Kognitív irodalmi tanulmányok

További információ