Dr. Gárdos Bálint

egyetemi adjunktus

Dr. Gárdos Bálint

Életrajz:

Egyetemi tanulmányaimat az ELTE BTK Angol-Esztétika Tanszékén folytattam 2000 és 2006 között. Eötvös kollégistaként tagja lehettem a Géher István által vezetett Angol-Amerikai Műhelynek. 2004-ben egy szemesztert a KU Leuven vendéghallgatójaként töltöttem Belgiumban Erasmus ösztöndíjjal. Az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Modern Angol-Amerikai programjában végeztem a PhD képzést. Péter Ágnes témavezetésével írt Földönjáró romantikusok: a tizenkilencedik század elejének angol esszéíróiról írt disszertációm később könyv formájában is megjelent. A kutatómunka egy részét a University of Sussex vendéghallgatójaként végeztem, Eötvös ösztöndíjjal. A doktori tanulmányok befejezése óta különböző pozíciókban az ELTÉ-n dologozom. Eleinte Péter Ágnes és Kállay Géza kutatási projektjeiben voltam tudományos segédmunkatárs, majd tudományos munkatárs. Később státuszba kerültem, azóta tanársegédként, majd adjunktusként dolgozom az Anglisztika Tanszéken.

Kutatás:

Doktori disszertációmat az angol romantika esszéíróiról írtam (William Hazlitt, Charles Lamb, Leigh Hunt). Azóta elsősorban a 18. századi kritika- és eszmetörténet bizonyos kérdéseivel foglalkoztam. Jelenlegi kutatásaim során a történeti gondolkodás, az esztétika és a szépirodalom kapcsolataival foglalkozom a 18. században.

Válogatott publikációk:

 • “Követni Catót: Joseph Addison tragédiája és a példázatos történelemfelfogás.” Esztétika - történelem - hermeneutika: tanulmányok Kisbali László emlékére. Szerk. Popovics, Zoltán; Szécsényi, Endre. Budapest: L'Harmattan Kiadó (2019) 149-170.
 • “Disbelief in Historical Examples: The Hampden-Milton-Cromwell passage in Thomas Gray’s Elegy Written in a Country Churchyard.” Anachronist 18.1 (2018) 13., 58-70.
 • “Mr. Spectator's Ambiguous Authority: The Position of the Speaker in the Early Eighteenth-Century Periodical Essay.” The Essay: Forms and Transformations. Szerk. Sabine Coelsch-Foisner and Markus Oppolzer. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2017. 111-128.
 • “History and Moral Exempla in Enlightenment Aesthetics.” Essays in Philosophy 17.1 (2016): 22-54.
 • “‘What could a Statue or Panegyrick effect?’ – A Note on the Abstractness of Hutcheson’s Aesthetics.” Journal of Scottish Thought 6.1 (2016): 19-33.

Válogatott konferenciák

 • "Shaftesbury és Burke a természet fogalmáról." Forradalom és Retorika 1770-1848. 2006.
 • "William Hazlitt and the Problem of Originality." HUSSE Konferencia, Károli Gáspár református Egyetem, Budapest, Magyarország, 2007.
 • "His Mind is Stamped on Every Line: Hazlitt on Milton." Milton Through the Centuries. Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, Magyarország, 2008.
 • "The Avoidance of the Sublime in the English Romantic Essay." HUSSE Konferencia, PTE, Pécs, Magyarország, 2009.
 • "Conversational and didactic tone in the eighteenth century periodical essay – Addison’s example."  HUSSE Konferencia, ELTE, Budapest, Magyarország, 2011.

Oktatás

 • Bevezetés az irodalomba
 • Angol irodalom a restaurációtól 1890-ig
 • A szonett
 • John Keats
 • Romantikus költőnők

Témavezetés

18. és 19. századi irodalommal és az irodalom eszemtörténeti összefüggéseivel kapcsolatban vállalok témavezetést.

További információ