Dr. Gellért Marcell

főiskolai docens

Dr. Gellért Marcell

Életrajz:

Diplomáimat az ELTE Bölcsészettudományi Karán szereztem 1984-ben magyar-könyvtár, majd 1987-ben angol nyelv és irodalom szakon.  1987-2005-ig az ELTE Tanárképzői Főiskolai Karán dolgoztam az Angol tanszék oktatójaként, 2005-től Az Angol-Amerikai Intézet oktatója vagyok. Egyetemi doktori fokozatomat 1997-ben, PhD fokozatot 2009-ben szereztem az ELTE BTK Angol Reneszánsz és Barokk Irodalom Doktori Programjában. 1993-2000-ig az Eötvös Kollégium Angol-Amerikai Műhelyében, 1995-2005-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának Angol Tanszékén, 2007-2020-ig a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának Angol Tanszékén oktattam óraadó tanárként angol és amerikai irodalmat.  1987 nyarán ösztöndíjasként részt vettem a British Council nyári egyetemi angol nyelvtanítás-módszertani kurzusán. 1990-ben elnyertem a Soros-Folger Fellowship Program kutatói ösztöndíját, melynek keretében három hónapot kutathattam a Folger Shakespeare Library-ben. 1991-92-ben Fulbright-ösztöndíjasként tanítottam világ-, valamint angol és amerikai irodalmi kurzusokat a San Diego-i Point Loma High School AP és IS programjaiban. Jelenleg az Angol-Amerikai Intézet Angol Tanszékének oktatójaként középkor-reneszánsz, modern angol és amerikai irodalmi kurzusokat oktatok. Tagja vagyok a Magyar Anglisztikai Társaságnak, a Magyar Yeats Társaságnak, valamint a Magyar Shakespeare Bizottságnak.

Kutatás:

Kutatásaim középpontjában pályám kezdete óta Shakespeare drámai életműve áll. Publikációim többéségében a tragédiák és színművek filozófiai olvasatára teszek kísérletet a fenomenológiai és irodalomkritikai térelméletek tükrében. Emellett és ezzel részben összhangban a kora modern angol dráma és  színház - elsősorban a nyilvános színházak térdramaturgiai vetületével, valamint Shakespeare tragédiáinak és színműveinek metaszínházi aspektusaival foglalkozom. Mind egyetemi doktori dolgozatomat (Shakespeare illúziók nélkül avagy tragédia kontra teória /A Shakespeare-i tragédia anatómiája a filozófiai tragikum-elméletek és a drámai gyakorlat tükrében), mind PhD disszertációmat ("A színház dramaturgiai tér-képe Shakespeare király-tragédiáinak tükrében") Shakespeare nagy tragédiáiról írtam.

Válogatott publikációk:

 • “Lear király toldalékok nélkül – olvasópróba.” Új Magyar Shakespeare Tár I. kötet:  A Magyar Shakespeare Bizottság kiadványa, Szerk. Fabiny, Tibor, Géher, István. Budapest: MTA Modern Filológiai Társaság, 1988. 127-139.
 • "’Tőr lesz e darab’: Hamlet tanulmány.” Shakespeare Kollégium: Tanulmányok. Budapest: Argumentum Kiadó, 2000. 105-133.
 • "The Masterpiece of Confusion: Macbeth With(out) a Local Habitation and a Name.” “Now you see it, now you don’t”: Hiding and Revealing in Text and Performance. Szerk. Kathleen, E. Dubs, Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2006. 51-59.
 • "The Baseless Fabric of This Vision: The Poetics of Space in The Tempest. “Acta Universitatis Sapientiae Philologica 4.1 (2012): 34- 42. ISSN: 2067-5151 2068-2956
 • “A Space for Farther Travel: Antony and Cleopatra in Shakespeare's "Spacious Mirror." Essays on the Medieval Period and the Renaissance: Things Old and New. Szerk. Matuska, Ágnes; Kocic-Zámbó, Larisa, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2019. 15-27.

Válogatott konferenciák

 • “From Sound to Sense through Nonsense - PROspero's CONceit.” Visions of Baseless Fabric, International Conference. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, Magyarország, 2011.
 • “The ‘Artifice of Eternity’: The Triumph of Mime in The Winter's Tale.” HUSSE 11 Conference of the Hungarian society for the Study of English, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország, 2014.
 • "A Space for Farther Travel": Antony and Cleopatra in Shakespeare's "Spacious Mirror." HUSSE 12 12th Biennial Conference of the Hungarian Society for the Study of English, Institute of English and American Studies, Debreceni Egyetem, Debrecen, Magyarország, 2015.
 • "A Third More Opulent." & "Of Other Spaces in King Lear." Spaces in Between- International Conference, Department of Humanities, Sapientia Hungarian University of Transylvania and the Regional Committee in Cluj of the Hungarian Academy of sciences, Csíkszereda, Románia, 2019.
 • "The Rivals of My Watch: Burgess and His Doubles in Nothing Like the Sun and A Dead Man in Deptford.” B100B Burgess 100 Budapest- Nemzetközi Symposium, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország, 2017.

Oktatás

 • középkori és kora modern angol irodalom
 • modern angol irodalom 1890-1960-ig
 • Shakespeare tragédiái
 • Shakespeare kortársai
 • modern angol dráma
 • abszurd dráma
 • amerikai novella

Témavezetés

BA, MA:

 • kora modern angol dráma
 • modern angol dráma
 • modern angol költészet és regény
 • abszurd dráma

PhD:

 • A halál reprezentációja Marlowe tragédiáiban
 • Kötelékek Shakespeare drámáiban: Értelmezés és közösség a jog és nyelv szemszögéből
 • Marlowe és Shakespeare: Rivális darabok

További információ