Dr. Gyuris Kata

egyetemi tanársegéd

Dr. Gyuris Kata

Életrajz:

Angol szakos tanulmányaimat 2007-ben, francia szakos tanulmányaimat pedig 2008-ban kezdtem meg az ELTE-n. 2007 és 2014 között tagja voltam az Eötvös Collegium Angol-Amerikai és Francia Műhelyeinek. Francia szakon alapszakos diplomát, angol szakon pedig mesterszakos diplomát, majd 2021-ben doktori fokozatot szereztem. Disszertációmat kortárs anglofón és frankofón afrikai irodalomból írtam, doktori képzésem utolsó évét pedig a dél-afrikai Kwazulu-Natal Egyetemen töltöttem. Az ESSE (European Society for the Study of English) ösztöndíjának jóvoltából a londoni School of Oriental and African Studies-ban kutattam, az Új Nemzeti Kiválóság Ösztöndíjprogram támogatásával pedig vendégkutató voltam a New York-i Columbia Egyetemen (Institute for African Studies). Szép Eszterrel 2014-ben megalapítottuk a Kultúra- és identitásnarratívák kutatócsoportot a Modern angol irodalom és kultúra doktori program kötelékében. Tagja vagyok a Magyar Anglisztika Társaságnak, a Postcolonial Studies Association-nek, illetve a Challenging Precarity – A Global Network kutatócsoportnak. Kutatómunkám mellett rendszeresen írok recenziókat magyarul megjelent afrikai művekről.

Kutatás:

Kutatómunkámban elsősorban erőszak-ábrázolásokkal foglalkozom kortárs és 20. századi angol és francia nyelven írt afrikai regényekben. Különösen érdekelnek a posztkoloniális városi terek, a háborúk és népirtások kulturális feldolgozásai, valamint a tágabb értelemben vett posztkoloniális és diaszpórairodalmakban megjelenő identitáskérdések. Ezen kívül foglalkozom az afrikai irodalom recepciójával is, elsősorban irodalmi díjak tükrében.

Válogatott publikációk:

 • “Az elkövető alakja az apartheidben: Mítosz, szembesítés és megbocsátás Antjie Krog és Pumla Gobodo-Madikizela műveiben.” Helikon Irodalomtudományi Szemle 65.1 (2019): 69–74.
 • ““A Different Kind of Freedom”: Female Bildung in Chimamanda Ngozi Adichie's Purple Hibiscus and Calixthe Beyala's La négresse rousse.Turning the Page: Gendered Identities in Contemporary Literary and Visual Cultures, szerk. Friedrich Judit, Gyuris Kata, Szép Eszter, Budapest: L’Harmattan, 2018, 129–141.
 • “A megismerés módozatai: J. M. Coetzee: Elizabeth Costello.” Filológiai Közlöny 62.3 (2016): 154–167.
 • ““Cette connaissance charnelle” – L’Afrique infinie et féroce de J. M. G. Le Clézio.” Contempler l’infini, szerk. Ádám Anikó, Sepsi Enikő, Stéphane Kalla, Paris-Torino: L’Harmattan, 2015, 220−228.
 • “The Image of Africa in Doris Lessing's The Grass Is Singing and J. M. G. Le Clézio's The African.” Discourses of Space, szerk. Pieldner Judit, Ajtony Zsuzsanna, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2013, 89–100.

Válogatott konferenciák

 • ““Turn remembrance into a sly weapon” - Reclaiming Archival Memory in Maaza Mengiste's The Shadow King.”, Women’s Historical Fiction across the Globe, Institute of Modern Languages Research, School of Advanced Study, University of London, Egyesült Királyság, 2021.
 • “Az elkövető alakja az apartheidben: Mítosz, szembesítés és megbocsátás Antjie Krog és Pumla Gobodo-Madikizela műveiben.”, Dehumanizáció: Az elkövető alakja az irodalomban, a filmen, és a filozófiában, ELTE, Budapest, 2019.
 • “Tracking Slavery in Contemporary South African Literature.”, Violence in the Postcolonial and Neocolonial World, Université de Liège, Belgium, 2018.
 • “Becoming Hillbrow: Urban Landscapes and Performance in Contemporary South African Fiction.”, 16th Triennial EACLALS Conference, Oviedo, Spanyolország, 2017.
 • “Rewriting the Farm Novel: Landscape, Body and Language in J. M. Coetzee’s In the Heart of the Country and Marlene van Niekerk’s Agaat.”, Reading Coetzee’s Women, Monash University Prato Centre, Olaszország, 2016.

Oktatás

 • Irodalom- és kultúratudomány: kortárs megközelítések/Bevezetés az irodalomtudományba
 • Az angol irodalom 1890-től az 1960-as évekig/Modern irodalom
 • Bevezetés a posztkoloniális irodalomba
 • Nobel-díjas és Booker-díjas posztkoloniális szerzők
 • Irodalom és emberi jogok
 • Városi terek a dél-afrikai irodalomban és kultúrában
 • Posztkoloniális nőírók, kortárs és 20. századi nőirodalom

Témavezetés

 • 20. és 21. századi angol nyelvű irodalom
 • Posztkoloniális irodalmak, afrikai irodalom
 • Háborúk, fegyveres konfliktusok és népirtások irodalmi reprezentációi
 • Női szerzők, női történetek

További információ