Dr. Janczer Dóra

egyetemi adjunktus

Dr. Janczer Dóra HU

Életrajz:

Az ELTE BTK angol-történelem szakán végeztem 1989-ben. Az egyetem után a Magyar Tudományos Akadémia tudományos továbbképzési ösztöndíjasa voltam 3 évig. William Blake nagypróféciáinak kutatásával foglalkoztam, közben az Angol Tanszéken is oktattam. Kandidátusi fokozatomat 1999-ben szereztem meg (témavezető: Péter Ágnes). 1992 óta az Anglisztika Tanszék főállású oktatója vagyok. Elsősorban a 18. századi irodalom és művészet témakörében tartok órákat. Alapító tagja vagyok az ELTE BTK Esélyegyenlőségi Bizottságának.

Kutatás:

Kutatási témáim az irodalom és művészetek kapcsolata, vizuális és anyagi kultúra a 18. században, elsősorban szociológiai és gender megközelítésből. Két témakör különösen fontos számomra: a barokk opera nagy-britanniai fogadtatása, ezen belül a kasztrált énekesekkel kapcsolatos kulturális előítéletek tükröződése az irodalomban és társművészetekben, illetve a nemi erőszak megjelenítése az irodalomban és társművészetekben. Kutatásomban arra keresek választ, hogy próbálják racionalizálni az erőszakot és ennek mi a hatása az áldozatokra.

Válogatott publikációk:

 • "Four Mighty Ones Are in Every Man: The Development of the Fourfold in Blake." Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.
 • "Blake és Szondi." In: Péter, Ágnes; Gárdos, Bálint (szerk.) Forradalom és retorika: tanulmányok az angol romantikáról. Budapest, Magyarország : Ninewells Alapítvány, L'Harmattan Kiadó, 2008, 219-233.
 • "'Or wert thou not awake when all this mystery was disclos'd': Responsibility in Blake's Visions." In: Ruttkay, Veronika; Gárdos, Bálint; Timár, Andrea (szerk.) Ritka művészet: írások Péter Ágnes tiszteletére [Rare device: writings in honour of Ágnes Péter]. Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, 2011, 41-52.
 • "Az itáliai opera és a Farinelli-jelenség." In: Párbeszédben Ruttkay Kálmánnal: egy rejtőzködő életmű újraolvasása. Dávidházi, Péter; Komáromy, Zsolt (szerk.) Budapest: Reciti, 2015, 147-170.
 • "Zenés drámai műfajok." In: Komáromy-Gárdos-Péti (szerk.), Az angol irodalom története 1640-1830. Első-Második rész. Budapest: Kijárat, 2021.
 • "Az irodalom és más művészetek." In: Komáromy-Gárdos-Péti (szerk.), Az angol irodalom története 1640-1830. Első-Második rész. Budapest: Kijárat, 2021.

Válogatott konferenciák

 • "Eighteenth-century Female Subjectivity-in-Progress". The European Society for the Study of English Biennial Conference Kosice, 2014.
 • "Eighteenth-century Rape Scripts." British Society for Eighteenth-Century Studies Annual Conference, Oxford, 2015.
 • "The Bad Taste of the Town." Arts and the City, Budapest, Károli Gáspár Református Egyetem, 2019.
 • "In the Canaries / there is a famous theatre established". Theatralia Conference, Brno, 2020.
 • "Metastasio's L'impresario: a Case Study." BSECS, Oxford, 2021.

Oktatás

 • William Blake művészete
 • Irodalmi nőalakok korlátok között
 • Párhuzamok és hatások az irodalomban és társművészetekben
 • Shakespeare költészete
 • Az angol zene 16-18. századi kultúrtörténete

Témavezetés

 • William Blake művészete
 • 18. századi zene, irodalom, képzőművészet
 • 18. századi női folyóiratok
 • A barokk opera és fogadtatása Londonban
 • Shakespeare költészete
 • Zene és irodalom
 • Az erőszak megjelenési formái az irodalomban
 • A restauráció korának irodalma és művészete
 • Gender megközelítésű olvasatok

További információ