Dr. Dávidházi Péter

professor emeritus

Dr. Dávidházi Péter HU

Életrajz:

1948-ban születtem, Tatán. 1973-ban végeztem az ELTE angol-magyar szakán, akkortól tanítottam angol irodalmat itt az Angol (később Anglisztika) Tanszéken, közben a 80-as évek második felében néhány évig a 19. századi magyar Irodalom tanszékén. 2018 óta professor emeritus vagyok. 1985-től az MTA Irodalomtudományi Intézetében is dolgoztam, 1989-től 2015-ig a 19. Századi Irodalmi Osztály vezetőjeként.
Az 1977/78-as tanévben a British Council ösztöndíjával a University of Sussex posztgraduális vendéghallgatójaként tanultam 19. századi angol irodalmat. Az 1985/86-os tanévben a University of California Irvine vendégkutatója, majd 2003-ban vendégtanára voltam. 1989-ben és 2003-ban a washingtoni Folger Shakespeare Library-ben, az 1990-es években néhányszor brit-magyar ösztöndíjjal Londonban és a cambridge-i Trinity College könyvtárában, a 2002/2003-as tanévben Fulbright ösztöndíjjal a Columbia University vendégkutatójaként gyűjtöttem anyagot készülő könyveimhez, valamint a University of California Irvine vendégtanáraként tartottam MA-szemináriumot a 18. századi angol filozófiai költészetről. 2002 és 2009 között az European Science Foundation bölcsészettudományi bizottságában dolgoztam. Az ilyen kutatási ösztöndíjakat és külföldi tanítási vagy pályázatértékelési megbízatásokat manapság a teljesítményeink közé szokás sorolni, én inkább meg nem érdemelhető adományoknak tekintem őket és csak hálás vagyok értük.
Kitüntetéseim közül legjelentősebb a Széchenyi-díj (2006). 2010-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2016-ban rendes tagjává, 2012-ben az Academia Europaea tagjává választott. 

Kutatás:

Kutatásaim mindmáig főként négy területen zajlottak: Shakespeare művei és kultuszának története; Arany János életműve, Toldy Ferenc és a magyar irodalomtudomány; bibliai minták Shakespeare műveiben és a 19-20. századi magyar költészetben. 

Válogatott publikációk:

  • ''Isten másodszülöttje''. A magyar Shakespeare-kultusz természetrajza. Budapest, Gondolat Könyvkiadó, 1989, pp. VIII, 377.
  • Hunyt mesterünk. Arany János kritikusi öröksége. Budapest, Argumentum Kiadó, 1992, 1994, pp. 417.
  • The Romantic Cult of Shakespeare: Literary Reception in Anthropological Perspective. Basingstoke, London, New York: Macmillan Press and St. Martin's Press, 1998, pp. XIV, 240. (Romanticism in Perspective: Texts, Cultures, Histories. Series editors Marilyn Gaull and Stephen Prickett.)
  • Egy nemzeti tudomány születése. Toldy Ferenc és a magyar irodalomtörténet. Budapest, Akadémiai Kiadó, Universitas Kiadó, 2004. pp. 1028.
  • Menj, vándor: Swift sírfelirata és a hagyományrétegződés. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, 2009 (Thienemann-előadások, 4), pp. 199.
  • "Vagy jőni fog". Bibliai minták nemzetiesítése a magyar költészetben. Budapest, Ráció, 2017. pp. 527.

Válogatott konferenciák

Az elmúlt 50 évben többszáz konferencián vettem részt itthon és külföldön. Legfontosabbak a 2002-től Stratford-upon-Avonban tartott kétévenkénti Shakespeare-konferenciák voltak, amelyeknek tanácsadó testületében is szolgáltam.


Oktatás

A tanszéken 1973-tól és 2018-ig elsősorban irodalomelméletet és 18-19. századi költészetet tanítottam, valamint a PhD-disszertáció írásának módszertanát.


Témavezetés

Doktori témavezetője voltam magyar irodalomból Borbély Szilárdnak és Szilasi Lászlónak, angol irodalomból többek közt Kiséry Andrásnak, Ittzés Gábornak, Thomas Rooney-nak, Reuss Gabriellának. Ma már nem vállalok témavezetést, de ha kell, szívesen elolvasok egy-egy fejezetet készülő PhD-disszertációkból, hogy utána a fogadóórámon megbeszéljük.


További információ

Wikipedia
MTMT
MTMT azonosító: 1134083
MTA ID: 10000663
Scopus ID: 16434255700
Köztestületi azonosító: 05035