Dr. Péteri Éva

egyetemi adjunktus

Dr. Péteri Éva

Életrajz:

1993-ban szereztem magyar-angol szakos tanári diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Ezután három évig az ELTE Modern Angol Irodalom doktori iskolájának voltam hallgatója. 2000-ben védtem meg a preraffaelita festészet vallástörténeti aspektusaival foglalkozó doktori disszertációmat. 1996 óta tartok órákat az Angol-Amerikai Intézetben. 2000 és 2002 között OTKA ösztöndíjjal, tudományos munkatársként dolgoztam az Anglisztika Tanszéken. 2002-ben kaptam egyetemi tanársegédi állást. 2006-ban lettem egyetemi adjunktus.

Kutatás:

Kutatómunkám fő területe a preraffaelita művészet. Ennek egyik iránya a preraffaelita művészet társadalmi, mentalitástörténeti és interdiszciplináris kötődéseinek vizsgálata, másik pedig a preraffaelita művészet magyar vonatkozásainak feltérképezése.

Válogatott publikációk:

 • Victorian Approaches to Religion as Reflected in the Art of the Pre-Raphaelites. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003.
 • "Pre-Raphaelitism in Hungary". Worldwide Pre-Raphaelitism. Edited by Thomas J. Tobin. Philadelphia: SUNY Press, 2004. 215-244.
 • "William Morris's 'A King's Lesson': A Hungarian Perspective". The Journal of William Morris Studies. XVIII:3:2009. 48-55.
 • "Revisiting James Collinson's Representation of Saint Elizabeth of Hungary". The Journal of Pre-Raphaelite Studies. 27:2018. 56-63.
 • "Sorsok és szerepek: Nőábrázolás a preraffaelita művészetben". Vágyott szépség: Preraffaelita remekművek a Tate gyűjteményéből. Budapest: Magyar Nemzeti Galéria, 2021. 30-45.

Válogatott konferenciák

 • A művész és a társadalom alternatívái: Művésztelepek a XIX. és a XX. század fordulóján. "Utópia és valóság: A preraffaeliták és a gödöllőiek". Gödöllői Városi Múzeum, 2001.
 • Forradalom és retorika. "Keats és a preraffaeliták". ELTE, 2006.
 • Macbeth konferencia."Dante Gabriel Rossetti’s The Death of Lady Macbeth". ELTE, 2016.
 • Arts and the City. "More than a Cityscape: Ford Madox Brown’s Work". Károli Gáspár Református Egyetem, 2019.
 • Encounters of the Popular Kind: Traditions and Mythologies in Dialogue. "The Popular Art of John Everett Millais". ELTE, 2021.

Oktatás

BA:

 • Bevezetés az irodalomba
 • A restaurációtól 1890-ig
 • Modernizmus
 • Joyce: Dubliners szövegolvasás

MA:

 • A preraffaeliták
 • Viktoriánus társadalom és művészet

Témavezetés

 • Viktoriánus irodalom és művészet
 • Társművészetek
 • Modernizmus

További információ