Munkatársak

Dr. habil. Pikli Natália

egyetemi docens

Dr. habil. Pikli Natália

Életrajz:

Az Eötvös Collegium tagjaként angol és magyar szakos bölcsész és középiskolai tanári diplomát szereztem az ELTE-n 1995-96-ban, majd ugyanitt folytattam doktori tanulmányaimat Géher István témavezetésével. Disszertációm (The Prism of Laughter. Shakespeare’s ‘very tragical mirth’) később megjelent Németországban. Habilitációmat 2018-ban szintén az ELTE-n szereztem, ennek anyagából a Routledge kiadó jelentette meg monográfiámat Shakespeare’s Hobby-Horse and Early Modern Popular Culture címmel 2022-ben. 1996-2008 között főállású középiskolai tanárként dolgoztam a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban, közben óraadó oktató voltam az ELTE-n és az Eötvös Collegiumban. 2008 óta vagyok főállású oktató az ELTE Anglisztika tanszékén, előbb egyetemi adjunktusként, 2020 óta egyetemi docensként. Doktori ösztöndíjjal kutattam a stratfordi Shakespeare Institute-ban 1997-ben, majd ESSE és Erasmus ösztöndíjjal a Cambridge University Library-ben 2013-ban és 2019-ben. Erasmus vendégoktatóként tanítottam a prágai, konstanzi és firenzei egyetemen, valamint megbízott előadóként a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2016-2019 között. A Magyar Shakespeare Bizottság egyik alapítója voltam, 2013 és 2018 között elnökségi tagként, 2018-2023 között elnökként segítve a munkát. 2020 októbere óta vezetem az Angol Középkori ás Kora Újkori Irodalom és Kultúra Doktori Programot, emellett két kutatócsoportot mentorálok: a doktori programhoz kapcsolódó CEMS/KÚKK-Kora Újkori Kultúra Kutatócsoportot Velich Andrea kolleganőmmel, és az EASPop/Angol és Amerikai Populáris Kultúra Kutatócsoportot Benczik Verával és Zách Lilivel. Az ELTE Színháztudományi BA specializációs és MA programjain is rendszeresen tanítok. Folyamatosan publikálok angolul és magyarul itthon és külföldön, emellett amatőr színházi előadásokat rendezek középiskolás és egyetemista diákokkal, valamint színikritkákat írok a prae.hu kulturális portálnak.

Kutatás:

Két fő kutatási területem van: elsőként az angol kora újkori irodalom és kultúra, különös tekintettel a korabeli színház, dráma és olcsó nyomtatványok, emblémák világára, Shakespeare és kortársainak műveire. A kora újkori populáris kultúra mellett a kortárs, késő 20. és 21. századi populáris kultúra is érdekel, főként Shakespeare mai recepciója. A kortárs angol és magyar dráma és színház témakörében is kutatok és publikálok, pl. Caryl Churchill műveivel kapcsolatban.

Válogatott publikációk:

 • Shakespeare's Hobby-Horse and Early Modern Popular Culture. New York-Abingdon: Routledge, 2022.
 • "Institutional heritage and 'that Shakespearean hazard' 1989–2019: The case of the Katona József Theatre and SzFE's Ódry Theatre." Theatralia 24 (2021): 65-82.
 • "Folklorizáció, közköltészet, könyvpiac: A kora újkori angol morristánc az olcsó nyomtatványok tükrében." Doromb: Közköltészeti tanulmányok 8. Szerk. Csörsz Rumen István. Budapest: Reciti Kiadó (2020): 53-76.
 • "‘As for that light hobby-horse, my sister': Shakespearean Influences and Popular Discourses in Blurt Master Constable." Shakespeare Survey 70: Creating Shakespeare. Szerk. P. Holland. Cambridge: Cambridge University Press. 259-271.
 • "'Váz-király', 'kapca-, rongykirály' vagy 'bolondkirály'?: Arany János Hamlet-fordításának karneváli rétege." "Eszedbe jussak”: Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról. Szerk. Paraizs Júlia. Budapest: Reciti Kiadó, 2015. 105-140.

Válogatott konferenciák

 • "Hybrid Creatures: Centaurs, Hobby-horses and Sexualised Women." Meghívott előadó a Shakespeare and the Animal World konferencián, Francia Shakespeare Társaság, Párizs, Franciaország, 2019.
 • "'Mobled Queens' and 'Dunghill Idiots': The Trojan War as metatheatre and parody. Shakespeare and War: International Shakespeare Conference, The Shakespeare Institute, Stratford-upon-Avon, UK, 2018.
 • "Politics, Prejudice and Text in recent theatrical productions of The Merchant of Venice in Hungary." Anatomizing Text and Stage: ESRA Conference, Gdansk, Lengyelország, 2017.
 • "'Fairy Queens, queans and hobby-horses': Harnessing popular imagery to portray female sexuality." World Shakespeare Congress, International Shakespeare Association, Stratford-upon-Avon, London, 2016.
 • "Love (Dis)Credited: The Merchant of Venice and Usury in early modern England." Plenáris előadás, "Shylock in Venice" Summer School, Cini Foundation, Universitá Ca Foscari, Velence, Olaszország, 2015.

Oktatás

 • Középkori és reneszánsz angol irodalom
 • Szövegek és környezetük: Shakespeare és a kora újkori populáris kultúra
 • Férfi és női diskurzusok Shakespeare Angliájában
 • Shakespeare a színházban
 • Kortárs angol irodalom
 • Kortárs angol dráma és színház
 • Kortárs költészet az angol nyelvtanításban

Témavezetés

Shakespeare művei, valamint bármilyen középkori és kora újkori kultúrához és irodalomhoz tartozó téma; kortárs angol dráma, színház és költészet. Pontos doktori témákért ld. doktori.hu.

További információ