Munkatársak

Dr. habil. Pikli Natália

egyetemi docens

Dr. habil. Pikli Natália

Életrajz:

Az Eötvös Collegium tagjaként angol és magyar szakos bölcsész és középiskolai tanári diplomát szereztem az ELTE-n 1995-96-ban, majd ugyanitt folytattam doktori tanulmányaimat Géher István témavezetésével. Disszertációm (“The Prism of Laughter. Shakespeare’s ‘very tragical mirth’”) később megjelent Németországban. Habilitációmat 2018-ban szintén az ELTE-n szereztem, ennek anyagából a Routledge kiadó jelentette meg monográfiámat “Shakespeare’s Hobby-Horse and Early Modern Popular Culture” címmel. 1996-2008 között főállású középiskolai tanárként dolgoztam a dunakeszi Radnóti Miklós Gimnáziumban, közben óraadó oktató voltam az ELTE-n és az Eötvös Collegiumban. 2008 óta vagyok főállású oktató az ELTE Anglisztika tanszékén, előbb egyetemi adjunktusként, 2020 óta egyetemi docensként. Doktori ösztöndíjjal kutattam a stratfordi Shakespeare Institute-ban 1997-ben, majd ESSE és Erasmus ösztöndíjjal a Cambridge University Library-ben 2013-ban és 2019-ben. Erasmus vendégoktatóként tanítottam Prágában és Konstanzban, valamint megbízott előadóként a Színház- és Filmművészeti Egyetemen 2016-2019 között. A Magyar Shakespeare Bizottság elnökségének megalakulása óta tagja vagyok, jelenleg épp elnökként. 2020 októbere óta vezetem az Angol Középkori ás Kora Újkori Irodalom és Kultúra Doktori Programot, emellett két kutatócsoportot mentorálok: a doktori programhoz kapcsolódó CEMS/KÚKK-Kora Újkori Kultúra Kutatócsoportot, és Benczik Verával az EASPop/Angol és Amerikai Populáris Kultúra Kutatócsoportot. Rendszeresen publikálok angolul és magyarul, emellett amatőr színházi előadásokat rendezek középiskolás és egyetemista diákokkal, valamint színikritkákat írok a prae.hu kulturális portálnak.

Kutatás:

Két fő kutatási területem van: elsőként az angol kora újkori irodalom és kultúra, különös tekintettel a korabeli színház, dráma és olcsó nyomtatványok világára, Shakespeare és kortársainak műveire. A kora újkori populáris kultúra mellett a kortárs, késő 20. és 21. századi populáris kultúra is érdekel, főként Shakespeare mai recepciója. A kortárs angol és magyar dráma és színház témakörében is kutatok és publikálok, pl. Caryl Churchill műveivel kapcsolatban.

Válogatott publikációk:

 • Shakespeare's Hobby-Horse and Early Modern Popular Culture. New York-Abingdon: Routledge, 2022.
 • "Institutional heritage and 'that Shakespearean hazard' 1989–2019: The case of the Katona József Theatre and SzFE's Ódry Theatre." Theatralia 24 (2021): 65-82.
 • "Folklorizáció, közköltészet, könyvpiac: A kora újkori angol morristánc az olcsó nyomtatványok tükrében." Doromb: Közköltészeti tanulmányok 8. Szerk. Csörsz Rumen István. Budapest: Reciti Kiadó (2020): 53-76.
 • "‘As for that light hobby-horse, my sister': Shakespearean Influences and Popular Discourses in Blurt Master Constable." Shakespeare Survey 70: Creating Shakespeare. Szerk. P. Holland. Cambridge: Cambridge University Press. 259-271.
 • "'Váz-király', 'kapca-, rongykirály' vagy 'bolondkirály'?: Arany János Hamlet-fordításának karneváli rétege." "Eszedbe jussak”: Tanulmányok Arany János Hamlet-fordításáról. Szerk. Paraizs Júlia. Budapest: Reciti Kiadó, 2015. 105-140.

Válogatott konferenciák

 • "Hybrid Creatures: Centaurs, Hobby-horses and Sexualised Women." Meghívott előadó a Shakespeare and the Animal World konferencián, Francia Shakespeare Társaság, Párizs, Franciaország, 2019.
 • "'Mobled Queens' and 'Dunghill Idiots': The Trojan War as metatheatre and parody. Shakespeare and War: International Shakespeare Conference, The Shakespeare Institute, Stratford-upon-Avon, UK, 2018.
 • "Politics, Prejudice and Text in recent theatrical productions of The Merchant of Venice in Hungary." Anatomizing Text and Stage: ESRA Conference, Gdansk, Lengyelország, 2017.
 • "'Fairy Queens, queans and hobby-horses': Harnessing popular imagery to portray female sexuality." World Shakespeare Congress, International Shakespeare Association, Stratford-upon-Avon, London, 2016.
 • "Love (Dis)Credited: The Merchant of Venice and Usury in early modern England." Plenáris előadás, "Shylock in Venice" Summer School, Cini Foundation, Universitá Ca Foscari, Velence, Olaszország, 2015.

Oktatás

 • Középkori és reneszánsz angol irodalom
 • Szövegek és környezetük: Shakespeare és a kora újkori populáris kultúra
 • Kortárs angol irodalom
 • Kortárs angol dráma és színház
 • Kortárs költészet az angol nyelvtanításban

Témavezetés

Shakespeare művei, valamint bármilyen középkori és kora újkori kultúrához és irodalomhoz tartozó téma; kortárs angol dráma, színház és költészet. Pontos doktori témákért ld. doktori.hu.

További információ