Munkatársak

Dr. habil. Velich Andrea

egyetemi docens

Dr. habil. Velich Andrea

Életrajz:

Angol és történelem szakos tanári mesterképzésben szereztem diplomámat az ELTE-n. Ezt követően ugyanitt írt egyetemi doktori disszertációm a korai Tudorokkal foglalkozott, PhD disszertációm, amely oxfordi és londoni levéltári kutatásokon alapul, pedig London Tudorok alatti történetéről íródott. Habilitációmat London társadalomtörténetéről írtam, habilitációs előadásomban pedig VII. Henrikről, illetve a Tudorok filmes ábrázolásáról beszéltem. Az elmúlt évtizedekben először az ELTE Tanárképző Kar főállású oktatója voltam, ami mellett párhuzamosan a BTK Anglisztika Tanszékén és a Történettudományi Intézetében is oktattam, illetve óraadóként tanítottam a Corvinus Európa-történeti programjában, illetve a Metropolitan College-ban, a CEU-n pedig rendszeresen záróvizsgáztatok. Két évet tanítottam Düsseldorf egyetemén az Angol-Amerikai Intézetben középkori és reneszánsz angol társadalom és kultúra kurzusokat. Mind Oxford Merton College-ban, majd a londoni egyetem Warburg Intézetében, mind a Collegium Budapest kutatóintézetben volt tagságom, kutató ösztöndíjam. 2015 óta az Anglisztika Tanszéken futó (eleinte a Filmtudományi Tanszékkel kooperációban)kétéves BA Film és Kultúra specializációs képzés ötletgazdája, szervezője és vezetője vagyok. A szorgalmi időszakokban havi filmklubokat szervezünk Gall Ceciliával, évente pedig Reel Eye Film Festival and Workshop néven szakmai filmes konferenciákat.

Kutatás:

Brit történelem, társadalom, kultúra és film területén interdiszciplináris kutatások. Angol középkori és koraújkori gazdaság- és társadalomtörténet, kultúra, köztük ünnepségek, rituálék, a királyi udvar és az egyház, illetve a városok kapcsolódása. Várostörténet, különösen London története. Halál, temetkezés, temetők, temetők szennyezése és filmes ábrázolása. Brit történelmi és kulturörökség filmek.  Kortárs brit társadalmi problémák és ikonikus helyek ábrázolása kortárs brit filmeken. Nők története és brit filmes ábrázolása.

Válogatott publikációk:

 • "Ken Loach’s Fair Share of Home and Family Issues from Cathy Come Home and The Angels’ Share to Sorry, We Missed You." British and American Studies (BAS) (1224-3086 2457-7715), 2021.
 • "The Representation of the Thames, London Bridges and City Benches in Some Postwar London-set British New Heritage Films." Changing Perspectives: Studies in English at Eötvös Loránd University. Szerk. Kenyeres János, Illés Éva. Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, 2018.
 • "The Monarchy Film Revisited." Film & Culture. Szerk. Dorottya Jászai, Andrea Velich. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), 2016. 220-233.
 • "Az angol történelem tanítása történelmi és kosztümös filmekkel." Kutatások és jó gyakorlatok a tanárképzés tudós műhelyéből. Szerk. Károly Krisztina, Homonnay Zoltán. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2016. 203-214.
 • "The Cemetery as a Space of Remembering and Forgetting: The 'Pollution' of Burial Grounds in England and Hungary." Confrontations and Interactions: Essays on Cultural Memory. Szerk. Bálint Gárdos, Ágnes Péter; Natália Pikli; Máté Vince. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2011. 327-337.
 • "Az ünnepségek szerepe VII. Henrik és London kapcsolatában." Aetas: Történettudományi folyóirat (0237-7934) 4 (1999). 123-141.

Válogatott konferenciák

HUSSE 13, SEAS 125 és SEAS 130, IATEFL- Kaposvár 2016, Euroclio-IAIE Amsterdam 2019, Arts and the City International Conference - Budapest, MTA-Károli 2019, BAS -Temesvár 2020, IAIE-Intercultural Education in the Information Age, Israel 2021

Oktatás

 • Nagy-Britannia története
 • Középkori és kora-újkori angol gazdaság, társadalom és kultúra
 • London története és filmes ábrázolása
 • A brit társadalom kortárs filmeken
 • Kulturális örökség és történelmi filmek

Témavezetés

 • Középkori és Tudor-kori London gazdasága és társadalma
 • A nők helyzete a középkorban és a Tudorok alatt
 • Nagy-Britannia a II. világháborúban és filmes ábrázolása
 • Kortárs brit társadalmi jelenségek filmes ábrázolása
 • Kulturális örökség és történelmi filmek
 • Kulturális emlékezet
 • Viktória korabeli londoni temetők, szennyezésük és filmes ábrázolásuk

További információ