Dr. Zách Lili

egyetemi adjunktus

Dr. Zách Lili HU

Életrajz:

A Szegedi Tudományegyetem angol és történelem szakán végzett tanulmányaim, valamint doktori képzésem a National University of Ireland Galway Történelem Tanszékén hosszú távra megalapozták bennem az interdiszciplináris és együttműködésen alapuló kutatás igényét. Tanítási filozófiám központi elemének azt a célt tartom, hogy kurzusaim során hangsúlyozzam a szocio-politikai és kulturális kérdések összetettségét és a mindenkori történelmi kontextus fontosságát. Ezek ismeretében ugyanis a hallgatók sikeresen képesek elsajátítani a történelmi források kritikus vizsgálatának képességét és felfedezni az innovatív historiográfiai megközelítések jelentőségét. Írországi (Maynooth University, NUI Galway) tanítói tapasztalatom mellett nemzetközi kutatói tapasztalattal rendelkezem. Előadásaimmal aktív résztvevője voltam többek között az Association for the Study of Nationalities (ASN), a European Social Science History Conference (ESSHC), a European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACES), az Irish Association for Russian, Central and Eastern European Studies (IARCEES), és az American Hungarian Educators Association (AHEA) konferenciáinak.

Kutatás:

Kutatásom három fő területe közül az első Írország modern-kori történelme transznacionális megközelítésben, amivel célom az, hogy kutatóként áthidaljuk a kelet és nyugat történetírása közötti szakadékot. Ezen belül az ír nemzeti identitás témakörével és az Osztrák-Magyar Monarchia utódállamaival kiépített kapcsolatok történetével foglalkozom, különös tekintettel a nemzetállamok határait átívelő személyes találkozások jelentőségére. Újabban kutatói munkám két másik irányba is elmozdult: egyrészt az interdiszciplináris humortudományon belül kutatom a humor jelentőségét huszadik századi demokráciákban és diktatúrákban, másrészt pedig brit, amerikai, európai és magyar étel- és italtörténti kutatásokat végzek.

Válogatott publikációk:

 • Imagining Ireland Abroad, 1904- 1945: Conceiving the Nation, Identity, and Borders in Central Europe. Palgrave Macmillan, 2021.
 • "Introduction: The Birth Pains of 'Old-New Europe'" and "'Compulsory Independence': Irish nationalist images of empire and republic after the birth of independent German-Austria, 1919-1922". Nationalities Papers: 1918 and the Ambiguities of the Old-New Europe: Special Edition, co-edited with John Paul Newman, 2021.
 • "'Like Ireland, Hungary had her struggles for freedom': Cultural and Diplomatic Links between Interwar Ireland and Hungary." Philologica, Vol 12 No 1, 2020.
 • "'The First of the Small Nations': The Significance of Central European Small States in Nationalist Irish Political Rhetoric, 1918-1922." Irish Historical Studies, Vol 44 Issue 165, 2020.
 • "Catholicism and anti-communism: The reactions of Irish intellectuals to revolutionary changes in Hungary (1918-1939)." Diacronie. Studi di Storia Contemporanea / Diachronies Studies of Contemporary History, Issue 33, March 2018.
 • "Central European border settlements and interwar Ireland: a transnational study of the North-Eastern Boundary Bureau and the Boundary Commission." Prispevki za novejšo zgodovino / Contributions to Contemporary History, Nov 2017. 12-25.

Válogatott konferenciák

 • "'The First of the Small Nations': The Significance of Central European Small States in Nationalist Irish Political Rhetoric, 1918-1922." The global Irish Revolution, 1916-1923 Workshop, University of Edinburgh, Egyesült Királyság, 2019.
 • "The formulation of Irish national identity in view of Central European parallels in the aftermath of the Great War." ASN European Conference: Nationalism in Times of Uncertainty, University of Graz, Ausztria , 2018.
 • "The Irish Intelligentsia and the Self-determination of Small Nations: Links and Parallels between Ireland and Habsburg Central Europe in the Early Twentieth Century." European Social Science History Conference (ESSHC): The Urban Elite at Breaking Points in the Political History of Small European Nations in the 19th and 20th Centuries, Queen’s University, Belfast, Egyesült Királyság, 2018.
 • "Small Nations in a Transnational Perspective: The Significance of Irish Perceptions of Central European Parallels in the First Half of the Twentieth Century." European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS) Annual Conference: Translocation: Pathways in Irish Studies, Universidade da Coruña, Spanyolország, 2017.
 • "Beyond 1917: the legacy of the Bolshevik Revolution and its impact on Irish perceptions of interwar Hungary." British Association for Slavonic and East European Studies (BASEES) 2017 Annual Conference: Fitzwilliam College – Churchill College, University of Cambridge, Egyesült Királyság, 2017.

Oktatás

 • Társadalmi változások és mindennapi élet a modernkori Írországban
 • Írország és a nagyvilág a 20. században
 • Kolonialista kultúra és ételtörténelem Nagy-Britanniában és Írországban a 18.sz-tól napjainkig
 • Politikai humortörténet: ír, brit és amerkai karikatúrák, szatíra és stand-up comedy a 20. században
 • Nagy-Britannia és Európa George Orwell írásainak tükrében

Témavezetés

Bármely angol nyelvterület modern-kori történelme (politika-, diplomácia-, gazdasági-, társadalom-, és kultúrtörténet); humor tudomány és étel tudomány témakörében.

További információ